آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برجی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

متین خانی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد كشاورزي

1380/02/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين كرمي

1380/02/02

پیش دبستان و دبستان پسرانه سما

محمدرضا نجفي

1389/02/04